با حمایت شما از دانلود چی باشی، ما دلگرم میشیمو امکانات عمومیو مجانیشو بیشترو بهتر میکنیم 🙂 😉

مهمان کردن به یک فنجان چایی 🙂

10,000 ریال – اضافه‌کردن به هدایا

کمک به تمدد اعصاب و روان :دی

30,000 ریال – اضافه‌کردن به هدایا

بوی قهوه آدمو رو سر حال نمیاره؟ 😉

60,000 ریال – اضافه‌کردن به هدایا

همیشه هدیه گرفتن کتاب خوشحالم کرده 🙂

بوی خوب حس بوییایی آدمو تحریک میکنه :">

آخ آخ هارد SSD یعنی سرعت بیشتر :O

به به مانیتور بزرگ O_O

لپ تاپ جدید، جوووون :"> :O

تصور  صداشم لذت بخشه ^_^